Address: No. 2738 Lane, Lianyou Road,

 Minhang District, Shanghai
E-mail:shmaiyang@126.com

  • Product name: MH-PT-4
  • Product ID: M59
  • Shelf time: 2012-11-30
  • Views: 18

 

 

20L-50L手动升降气动搅拌机

型号

功率

搅拌轴

叶轮

马达

备注

马力

长L

直径¢

推进式

转速

空气使用压力0.6Mpa
多种规格叶轮供选
本表所列为常用规格
本机顺时针标准转向
*本机不可空转

HP

mm

mm

B2(三叶)

RPM/min

MH-PT-1

0.1

450

16

150*1

1100

MH-PT-4

0.25

450

16

150*1

1000

MH-PT-6

0.5

450

16

150*1

720

MH-PT-2AM

0.88

450

16

150*1

3000

MH-PT-4AM
1.5
450
16
150*1
3000
可选配件:搅拌轴.叶轮.桶盖.轮子.推手.桶夹.